Navas de Tolosa, 262 baixos
Barcelona
08027
Eva, +34 636 567 063
PereLluís, +34 630 064 373
2021 Audiolart - Drets reservats

Derechos y propiedad intelectual

CONDICIONS D’ÚS

Aquesta pàgina web és propietat LART Saber Comunicar SL.

Els continguts de creació pròpia estan protegits pels drets d’autor, per tant no poden ser utilitzats, en qualsevol de les seves formes i formats, a no ser que se’n tingui el permís explícit de LART Saber Comunicar SL. De la mateixa manera, tampoc es permet qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra els seus continguts que suposi un prejudici a la reputació o als legítims Interessos de LART Saber Comunicar SL.

De la mateixa manera, LART Saber Comunicar SL respecta l’autoria dels continguts de creació externa que utilitza, complint els requisits que demanen els seus creadors o propietaris.

En l’apartat “CRÈDITS” citem la Informació requerida pels propietaris dels drets dels continguts utilitzats en la pàgina web complint així amb la normativa vigent, respectant el desig dels creadors i certificant-ne l’adquisició i ús legal dels mateixos.

LART Saber Comunicar SL es compromet a anar actualitzant aquest apartat a mida que vagi ampliant els continguts utilitzats.

CRÈDITS

Fotografies

Fotografies a SLIDE

John Michael Thomson, a Unsplash

Fotografies a MANIFEST:

Foto Neon: Jason Leung, a Unsplash

Foto dona a llibreria: Skitterphoto, a Pexels

Fotografies a LLEGIM:

Foto TEATRE. Gwen King, a Unsplash

Foto CÒMIC. Waldemar Brandt, a Unsplash

Foto JUVENIL. Brian McGowan, a Unsplash

Foto ASSAIG, Christian Lue, a Unsplash

Foto POESIA. Clement Falize, a Unsplash

Foto NOVEL·LA. Gulfer Ergin, a Unsplash

Foto CREIXEMENT PERSONAL. Toa Heftiba, a Unsplash

Foto DIVULGATIU. David Monje, a Unsplash

Foto INFANTIL/JUVENILA. Karen Roa, a Flickr

Àudios

Veus

La reproducció de la veu de cada fragment d’àudio s’ha fet amb el permís del/la narrador/a, que són els/les següents:

Alfonso, Sergio; Alonso, Alma; Cànovas, Iván; Coll, Eva; Coromina, Jordi; Deluís,Eva;  Martín, Xavi; Poch, Eva; Sancho, Amàlia; Tutossaus, Annabel.

Ambients sonors i músiques

En la creació de continguts dels diferents continguts sonors s’han utilitzat les músiques i efectes de so següents:

REFERÈNCIA

NOM

AUTOR /PROPIETARI

PLATAFORMA

416439

Car Passing, Multi, A

InspectorJ

Freesound

 

425491

BMW 114i E87 Exterior Stop Reverse Acceleration Mono

 

Soundholder

Freesound

422627

 

Forest steps

Aurelon

Freesound

161189

 

metal door » storm door slam 02

volivieri

Freesound

330635

 

Padlock Chain Lock Unlock

leonelmail

Freesound

357614681

Bebop-Cats

Adobe

AdobeStock

356889500

Jam-Street_

Adobe

AdobeStock

331409785

Thief

Adobe

AdobeStock

 

 

 

Audiolart | Derechos y propiedad intelectual