Navas de Tolosa, 262 baixos
Barcelona
08027
Eva, +34 636 567 063
PereLluís, +34 630 064 373
2021 Audiolart - Drets reservats

Política de Privadesa

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es declara www.audiolart.cat com un lloc web personal gestionat per Audiolart amb CIF B-65096091 amb domicili a C/ Navas de Tolosa, 260 -08027-Barcelona. 

  1. RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com de qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual efectuarà, a més, parades periòdiques per manteniments tècnics. El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web del prestador.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les dades que es recullin en aquesta pàgina web estan incorporades en un fitxer automatitzat inscrit en l’Agència de Protecció de Dades i pertanyen a l’empresa Audiolart, amb la finalitat d’atendre les peticions que vostè demani. En virtut de l’article 5 de l’esmentada llei, vostè serà degudament informat de la finalitat i de l’ús de les dades que ens proporcioni. L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment i pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un comunicat a audiollibres@audiolart.cat o bé a través del correu postal a Audiolart,  C/ Navas de Tolosa, 260 -08027-Barcelona; indicant-hi el nom, cognoms i fotocòpia del DNI.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Audiolart per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Audiolart, o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut d’allò que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i a través de qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de Audiolart.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, titularitat de Audiolart. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Audiolart.

  1. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador d’aquell qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Si continua navegant per aquest lloc web, considerem que accepta el seu ús.

  1. MODIFICACIONS

Audiolart. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

  1. ENLLAÇOS

En el cas que a www.audiolart.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Audiolart. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Audiolart.  assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d’ús del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d’Internet en aquest mateix lloc web.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

Audiolart | Política de Privadesa